ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
ENG   |   EΛΛ
Αρχική > Ο GEA > Ευκαιρίες εργασίας

Ευκαιρίες εργασίας


1) Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης
Στο πλαίσιο άμεσης ανάπτυξης του Τμήματος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης ο GEA αναζητά νέους – ες για ημιαπασχόληση με προοπτική εξέλιξης.
Προσφέρονται: Ευέλικτο ωράριο (βάρδιες 10:00-14:00 και 14:00-18:00). Εκπαίδευση και μηχανισμοί αξιολόγησης.

Περιγραφή Εργασίας
Η τηλεφωνική ενημέρωση και διαχείριση ύλης συγκεκριμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηχογραφημένη μουσική καθώς και η επεξήγηση της νομικής υποχρέωσης του συγγενικού δικαιώματος με τελικό στόχο τη σύμβαση των επιχειρήσεων με τον Οργανισμό θα είναι ο κύριος ρόλος του υπάλληλου μέσω της διαχείρισης εξερχομένων και εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων με καθορισμένο τρόπο και διαδικασίες. Για την εκτέλεση του περιγραφόμενου ρόλου, ο υπάλληλος θα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών.

Προφίλ Θέσης και Καθήκοντα Εργασίας
• Διαχείριση εξερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίησή τους
• Τηλεφωνική ενημέρωση πελατών
• Ενημέρωση συστημάτων με στοιχεία πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
• Ικανότητες εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
• Αντίστοιχη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
• Αποτελεσματικές πωλησιακές δεξιότητες
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του MS Office
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ1) ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=pw5.

2) Εξωτερικός εκπρόσωπος
O GEA συνεχίζει να αναπτύσσει την ομάδα των κεντρικών γραφείων του οργανισμού και αναζητά:
Συνεργάτες ως εξωτερικούς εκπροσώπους.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικών σπουδών).
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet).
• Εξοικείωση με χρήση smartphones ή/και tablets.
• Προϋπηρεσία δύο ετών στις πωλήσεις.
• Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ.
• Δυνατότητα ταξιδίων.
• Όριο ηλικίας έως 40 ετών.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ2)
ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=n07

3) Αναλυτής πωλήσεων (Junior Business Analyst)
Ο Οργανισμός GEA-GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Είσπραξης Συγγενικών Δικαιωμάτων Ηχογραφημένης Μουσικής. Έχει ιδρυθεί το 2011 από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών (ΕΡΑΤΩ), Μουσικών (ΑΠΟΛΛΩΝ) και Παραγωγών (GRAMMO) και εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, Έλληνες και ξένους, και τα έργα τους.
Στο πλαίσιο άμεσης ανάπτυξης των κεντρικών γραφείων του ο GEA αναζητά Αναλυτή Πωλήσεων (Junior Business Analyst).

Αρμοδιότητες:
Υποστηρίζει το εμπορικό τμήμα.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί τη βάση δεδομένων.
Αναλύει και ερμηνεύει τους δείκτες πωλήσεων και προτείνει ενέργειες βελτίωσης.
Επεξεργάζεται τα δεδομένα με σκοπό την προετοιμασία και σύνταξη αναφορών και επιχειρησιακών πλάνων.
Δημιουργεί, σχεδιάζει και παραμετροποιεί το σύστημα παραγωγής αναφορών σε συνεργασία με τον προγραμματιστή.
Παρακολουθεί τις συμβάσεις πωλήσεων.
Ελέγχει την τήρηση διαδικασιών, ενεργοποιεί και ενημερώνει το προσωπικό για τις νέες.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή άλλης σχετικής επιστήμης.
Εξαιρετική ευχέρεια στη χρήση MS Office (Excel, Powerpoint, Word), internet και εξοικείωση με προγράμματα CRM & ERP (θα προτιμηθεί η γνώση SoftOne).
Άριστη γνώση αγγλικών.
Εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση.
Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και συνέπεια.
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές.
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε πωλήσεις).
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ3)
ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main1-8&sel=1&bg=ph2


4) Συνεργάτης Eπικοινωνίας, Marketing & Δημόσιων Σχέσεων
Ο Οργανισμός GEA-GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Είσπραξης Συγγενικών Δικαιωμάτων Ηχογραφημένης Μουσικής. Έχει ιδρυθεί το 2011 από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών (ΕΡΑΤΩ), Μουσικών (ΑΠΟΛΛΩΝ) και Παραγωγών (GRAMMO) και εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, Έλληνες και ξένους, και τα έργα τους.
Στο πλαίσιο άμεσης ανάπτυξης των κεντρικών γραφείων του ο GEA αναζητά Συνεργάτη Eπικοινωνίας, Marketing & Δημόσιων Σχέσεων

Αρμοδιότητες:

Διαχείριση εταιρικού προφίλ
Διαχείριση λογαριασμών social media (facebook, twitter, linkedin)
Δημιουργία περιεχομένου για προβολή (ενημερωτικό και προωθητικό υλικό, διαγωνισμοί κλπ)
Στήσιμο και αποστολή newsletters
Σύνταξη Ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου
Διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας
Σχεδιασμός, προώθηση και αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού
Αποδελτίωση έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ
Οργάνωση, διαχείριση και reporting online καμπανιών (Google AdWords, Facebook Ads)

Απαραίτητα προσόντα:

Φοιτητής ή απόφοιτος ΑΕΙ στον τομέα της Επικοινωνίας, Marketing ή Δημοσίων Σχέσεων
Άριστος χειρισμός Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
Άριστη χρήση social media (Facebook, Twitter, Linkedin)
Ικανότητες δημιουργίας περιεχομένου και copywriting
Άριστη γνώση Αγγλικών.
Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνιακή ικανότητα

Θα αξιολογηθούν θετικά:
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 1 έτους
Πιστοποιητικό Google AdWords and Analytics
Βασικές γνώσεις Design και Photoshop

Προφίλ Υποψηφίου:
Οργανωτικές ικανότητες.
Δημιουργική σκέψη και διάθεση.
Ικανότητα να τηρεί deadlines και να λειτουργεί αποτελεσματικά υπό συνθήκες πίεσης.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ4)
ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main1-8&sel=1&bg=ph2Ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας στον οργανισμό GEA αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, www.geamusic.gr και κοινοποιούνται με αγγελίες εργασίας στο διαδίκτυο.

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό του GEA, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος ή να στείλετε ένα email στο cvs@geamusic.gr. Τα βιογραφικά σημειώματα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, την οποία συμβουλευόμαστε για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Φόρμα CV Πατήστε εδώ


Sitemap   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy

GEA the non-profit music licensing organization by GRAMMO-ERATO-APOLLON / all rights reserved © 2014
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα τηλ. 801 11 11 432 / 214 41 65 300 fax: 210-67.52.829

Designed by Anna Trouli / Developed by Whitefrog