ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
ENG   |   EΛΛ
Αρχική > Συντελεστές > Παραγωγοί-δισκογραφικές εταιρίες > Κατανοώ τα δικαιώματά μου

Κατανοώ τα δικαιώματά μου

Οι παραγωγοί-δισκογραφικές εταιρίες, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που με πρωτοβουλία καιευθύνη τους πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς ήχων μόνο. Είναι δηλαδή τα πρόσωπα που έφεραν την οργανωτική ευθύνη και επενδυτική πρωτοβουλία της πρώτης εγγραφής, του οικονομικού κινδύνου, της ευθύνης συντονισμού και υλοποίησης του έργου και τους ανήκει (ή ελέγχουν αποκλειστικά) η αξίωση της εύλογης αμοιβής.

Βάσει του Ν.2121/1993 ο παραγωγός δεν μπορεί να εισπράξει μεμονωμένα τα δικαιώματά που προκύπτουν από τα αρ.18, 49 Ν.2121/1993, αλλά η είσπραξη και η διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών (συγγενικών) γίνεται υποχρεωτικά από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Παράλληλα, ο Grammo εισπράττει για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών αμοιβή που προκύπτει από το αρ.47 του Ν.2121/1993, τέτοιες υπηρεσίες είναι το dubbing και οι μη διαδραστικές διαδικτυακές υπηρεσίες. Την αμοιβή του δικαιώματος του αρ.47 από τις διαδραστικές διαδικτυακές υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες YouTube, Spotify, Deezer κλπ διαχειρίζονται μεμονωμένα οι παραγωγοί-δισκογραφικές εταιρίες.

Ο Grammo δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 1994 με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με στόχο τη συλλογική διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών εταιριών μουσικής, όπως αυτά προκύπτουν από το Νόμο 2121 του 1993 περί "πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων".

Στις αρμοδιότητες του οργανισμού περιλαμβάνονται:
Διαβάστε περισσότερα >
• Η διαχείριση και προστασία του περιουσιακού συγγενικού δικαιώματος των δικαιούχων παραγωγών.
• Η είσπραξη και διανομή του συγγενικού δικαιώματος όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 18 και σε ορισμένες περιπτώσεις το αρ.47 του Ν.2121/1993.
• Η διανομή των συλλεχθέντων ποσών του αρ.49 από τον GEA προς τους δικαιούχους παραγωγούς-διακογραφικές εταιρίες.

Για τον υπολογισμό του ποσού προς διανομή προς τους δικαιούχους-παραγωγούς συνυπολογίζονται οι κάτωθι παράγοντες:
1. Μερίδιο αγοράς
2. Μερίδιο αγοράς πωλήσεων φυσικών προϊόντων
3. Μερίδιο αγοράς πωλήσεων ψηφιακών προϊόντων
4. Συχνότητα εμφάνισης καταχωρημένου ρεπερτορίου του παραγωγού-δισκογραφικής εταιρίας στα επίσημα airplay των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.
5. Συχνότητα εμφάνισης καταχωρημένου ρεπερτορίου του παραγωγού-δισκογραφικής εταιρίας στα PLAY-LISTS των χρηστών μουσικής.
6. Το ποσό που καταβάλλει ο χρήστης (επιχείρηση, ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός, διαδικτυακή υπηρεσία) για το PLAY-LIST που καταθέτει.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των παραγωγών στο: www.grammo.gr.

Κλείσιμο [Χ]

Sitemap   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy

GEA the non-profit music licensing organization by GRAMMO-ERATO-APOLLON / all rights reserved © 2014
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα τηλ. 801 11 11 432 / 214 41 65 300 fax: 210-67.52.829

Designed by Anna Trouli / Developed by Whitefrog