ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
ENG   |   EΛΛ
Αρχική > Ο GEA > Ευκαιρίες εργασίας

Ευκαιρίες εργασίας


1) Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης
Στο πλαίσιο άμεσης ανάπτυξης του Τμήματος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης ο GEA αναζητά νέους – ες για ημιαπασχόληση με προοπτική εξέλιξης.
Προσφέρονται: Ευέλικτο ωράριο (βάρδιες 10:00-14:00 και 14:00-18:00). Εκπαίδευση και μηχανισμοί αξιολόγησης.

Περιγραφή Εργασίας
Η τηλεφωνική ενημέρωση και διαχείριση ύλης συγκεκριμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηχογραφημένη μουσική καθώς και η επεξήγηση της νομικής υποχρέωσης του συγγενικού δικαιώματος με τελικό στόχο τη σύμβαση των επιχειρήσεων με τον Οργανισμό θα είναι ο κύριος ρόλος του υπάλληλου μέσω της διαχείρισης εξερχομένων και εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων με καθορισμένο τρόπο και διαδικασίες. Για την εκτέλεση του περιγραφόμενου ρόλου, ο υπάλληλος θα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών.

Προφίλ Θέσης και Καθήκοντα Εργασίας
• Διαχείριση εξερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίησή τους
• Τηλεφωνική ενημέρωση πελατών
• Ενημέρωση συστημάτων με στοιχεία πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
• Ικανότητες εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
• Αντίστοιχη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
• Αποτελεσματικές πωλησιακές δεξιότητες
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του MS Office
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ1) ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=pw5.

2) Εξωτερικός εκπρόσωπος
O GEA συνεχίζει να αναπτύσσει την ομάδα των κεντρικών γραφείων του οργανισμού και αναζητά:
Συνεργάτες ως εξωτερικούς εκπροσώπους.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικών σπουδών).
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet).
• Εξοικείωση με χρήση smartphones ή/και tablets.
• Προϋπηρεσία δύο ετών στις πωλήσεις.
• Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ.
• Δυνατότητα ταξιδίων.
• Όριο ηλικίας έως 40 ετών.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ2)
ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=n07

3) Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας με πτυχίο Νομικής
Ο GEA αναζητά νέους – ες για τη στελέχωση του Τμήματος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης.
Ο κύριος ρόλος του εργαζόμενου είναι η τηλεφωνική ενημέρωση συγκεκριμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηχογραφημένη μουσική, καθώς και η επεξήγηση της νομικής υποχρέωσης του συγγενικού δικαιώματος, με τελικό στόχο τη σύμβαση των επιχειρήσεων με τον Οργανισμό.

Προφίλ Θέσης και Καθήκοντα Εργασίας
• Διαχείριση εξερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίησή τους
• Τηλεφωνική ενημέρωση πελατών
• Ενημέρωση συστημάτων με στοιχεία πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
• Πτυχίο Νομικής
• Ικανότητες εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
• Αντίστοιχη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
• Αποτελεσματικές πωλησιακές δεξιότητες
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του MS Office
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα

Προσφέρονται
Σταθερός μισθός, ευέλικτο ωράριο, εκπαίδευση και μηχανισμοί αξιολόγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ6) ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=pw5.

4) Δικηγόρος
Ο Οργανισμός GEA-GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Είσπραξης Συγγενικών Δικαιωμάτων Ηχογραφημένης Μουσικής. Έχει ιδρυθεί το 2011 από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών (ΕΡΑΤΩ), Μουσικών (ΑΠΟΛΛΩΝ) και Παραγωγών (GRAMMO) και εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, Έλληνες και ξένους, και τα έργα τους.

Στo πλαίσιo συνεχούς ανάπτυξης των γραφείων του, ο GEA αναζητά δικηγόρο για πλήρη απασχόληση.

ΡΟΛΟΣ:
Τηλεφωνική επικοινωνία με επιχειρήσεις (εστίασης και αναψυχής, ραδιοτηλεοπτικές, web radios κ.α)
Ενημέρωση για το συγγενικό δικαίωμα
Διαπραγμάτευση εύλογης αμοιβής
Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδομένων
Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων
Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών
Παραστάσεις σε δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Νομικής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet)
Άριστη γνώση Αγγλικών
Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ
Δυνατότητα ταξιδιών

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ικανότητες διαπραγμάτευσης
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
Εμπειρία στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα εκτιμηθεί

Προσφέρονται: Άριστο εργασιακό περιβάλλον. Καθαρές ετήσιες αποδοχές: 9.000€ -12.000€.

Μηχανισμοί αξιολόγησης και περαιτέρω επιβραβεύσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ7)
ή συμπλήρωση online φόρμας: https://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=5&bg=n07

5) Εξωτερικοί συνεργάτες για B2B sales (όχι μισθωτοί)
Ο Οργανισμός GEA-GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Είσπραξης Συγγενικών Δικαιωμάτων Ηχογραφημένης Μουσικής. Έχει ιδρυθεί το 2011 από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών (ΕΡΑΤΩ), Μουσικών (ΑΠΟΛΛΩΝ) και Παραγωγών (GRAMMO) και εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, Έλληνες και ξένους, και τα έργα τους.
Στο πλαίσιο άμεσης ανάπτυξης των κεντρικών γραφείων του ο GEA αναζητά

Εξωτερικοί συνεργάτες για B2B sales (όχι μισθωτοί)

ΡΟΛΟΣ:

• Πωλήσεις Β2Β
• Χαρτογράφηση περιοχών ανάθεσης και καταγραφή επιχειρήσεων
• Επικοινωνία και ενημέρωση επιχειρήσεων για το συγγενικό δικαίωμα
• Δημιουργία νέων συμβάσεων και ανανέωση παλαιών
• Τηλεφωνικές επικοινωνίες
• Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδομένων
• Δημιουργία αναφορών
• Συνεργασία με το τηλεφωνικό κέντρο και το νομικό τμήμα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικών σπουδών ή marketing)
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet).
• Εξοικείωση με χρήση smartphones ή/και tablets.
• Προϋπηρεσία δύο ετών στις πωλήσεις.
• Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ.
• Δυνατότητα ταξιδιών.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές.

Προσφέρονται: Εκπαίδευση. Μηχανισμοί αξιολόγησης. Προοπτικές εξέλιξης.
Αποδοχές: συνδυασμός σταθερού ποσού και επιβραβεύσεις επί συγκεκριμένου στόχου

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ5)
ή συμπλήρωση online φόρμας: https://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=5&bg=n07


6) Βοηθός νομικού τμήματος (paralegal assistant)
Στo πλαίσιo συνεχούς ανάπτυξης των γραφείων του, ο GEA αναζητά νέο συνεργάτη, βοηθό νομικού τμήματος (paralegal assistant) για την υποστήριξη του νομικού τμήματος (backoffice).

ΡΟΛΟΣ:
Οργάνωση νομικής ύλης
Παρακολούθηση εξέλιξης και πορείας υποθέσεων
Οργάνωση και επικαιροποίηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομικού τμήματος
Διαχείριση καταχωρήσεων ηλεκτρονικού συστήματος, καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδομένων
Παροχή γραμματειακής υποστήριξης
Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες του νομικού τμήματος και με δημόσιες υπηρεσίες
Επικοινωνία με αντισυμβαλλόμενους, παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων, παραλαβής εγγράφων, τήρησης δόσεων κ.λπ.
Εξωτερικές εργασίες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet)
Άριστη γνώση Αγγλικών
Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Ικανότητες διαπραγμάτευσης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Παρακολούθηση μαθημάτων ή σεμιναρίων σχετιζόμενων με νομικά ζητήματα
Εργασιακή εμπειρία σε εταιρικό περιβάλλον
Προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο
Δυνατότητα ταξιδιών

Προσφέρονται: Δυναμικό/ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Μισθός ανάλογος προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: 3)
ή συμπλήρωση online φόρμας: https://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=5&bg=n07Ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας στον οργανισμό GEA αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, www.geamusic.gr και κοινοποιούνται με αγγελίες εργασίας στο διαδίκτυο.

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό του GEA, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος ή να στείλετε ένα email στο cvs@geamusic.gr. Τα βιογραφικά σημειώματα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, την οποία συμβουλευόμαστε για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Φόρμα CV Πατήστε εδώ


Sitemap   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy

GEA the non-profit music licensing organization by GRAMMO-ERATO-APOLLON / all rights reserved © 2014
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα τηλ. 801 11 11 432 / 214 41 65 300 fax: 210-67.52.829
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του email pd@geamusic.gr.

Designed by Anna Trouli / Developed by Whitefrog