ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
ENG   |   EΛΛ
Αρχική > Ο GEA > Ρεπερτόριο

Ρεπερτόριο

Ο GEA διαχειρίζεται στην Ελλάδα το δικαίωμα λήψης της εύλογης και ενιαίας αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 που οφείλεται σε περίπτωση ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ή παρουσίασης στο κοινό υλικών φορέων ήχου, ο οποίος τεκμαίρεται, κατ’ άρθρ. 7 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 4481/2017, ότι εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων.

Sitemap   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy

GEA the non-profit music licensing organization by GRAMMO-ERATO-APOLLON / all rights reserved © 2014
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα τηλ. 801 11 11 432 / 214 41 65 300 fax: 210-67.52.829
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του email pd@geamusic.gr.

Designed by Anna Trouli / Developed by Whitefrog