ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
ENG   |   EΛΛ
Αρχική > Ο GEA > Ευκαιρίες εργασίας

Ευκαιρίες εργασίας


1) Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης
Στο πλαίσιο άμεσης ανάπτυξης του Τμήματος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης ο GEA αναζητά νέους – ες για ημιαπασχόληση με προοπτική εξέλιξης.
Προσφέρονται: Ευέλικτο ωράριο (βάρδιες 10:00-14:00 και 14:00-18:00). Εκπαίδευση και μηχανισμοί αξιολόγησης.

Περιγραφή Εργασίας
Η τηλεφωνική ενημέρωση και διαχείριση ύλης συγκεκριμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηχογραφημένη μουσική καθώς και η επεξήγηση της νομικής υποχρέωσης του συγγενικού δικαιώματος με τελικό στόχο τη σύμβαση των επιχειρήσεων με τον Οργανισμό θα είναι ο κύριος ρόλος του υπάλληλου μέσω της διαχείρισης εξερχομένων και εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων με καθορισμένο τρόπο και διαδικασίες. Για την εκτέλεση του περιγραφόμενου ρόλου, ο υπάλληλος θα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών.

Προφίλ Θέσης και Καθήκοντα Εργασίας
• Διαχείριση εξερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίησή τους
• Τηλεφωνική ενημέρωση πελατών
• Ενημέρωση συστημάτων με στοιχεία πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
• Ικανότητες εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
• Αντίστοιχη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
• Αποτελεσματικές πωλησιακές δεξιότητες
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του MS Office
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ1) ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=pw5.

2) Εκπρόσωπος Αδειοδότησης
Ο Οργανισμός GEA αναζητά Εκπρόσωπο Αδειοδότησης, με έδρα τα γραφεία του στην Αθήνα, για να διαπραγματευτεί συμφωνίες και αδειοδοτήσεις με επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μουσική δημόσια. Απαιτούνται αποδεδειγμένες δεξιότητες σε σύνθετες εμπορικές διαπραγματεύσεις, δυναμικός χαρακτήρας, φιλοδοξία και επαγγελματισμός.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο GEA ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ο οποίος δραστηριοποιείται στην καρδιά του μουσικού οικοσυστήματος της Ελλάδας, εξασφαλίζει ότι όσοι επενδύουν το χρόνο, το ταλέντο και τα χρήματά τους για την εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής αποζημιώνονται όταν η μουσική τους χρησιμοποιείται δημόσια από επιχειρήσεις ή μεταδίδεται μέσω τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.
Με έδρα την Αθήνα, παθιασμένη κουλτούρα και νεανικό εργασιακό κλίμα, ο GEA, τοποθετώντας τους δικαιούχους και τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του, προσφέρει ένα εύφορο έδαφος για να παρουσιάσετε τις δεξιότητές σας και να ανθίσετε εργασιακά.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ…

Ως Εκπρόσωπος Αδειοδότησης του GEA, θα εργάζεστε με συγκεκριμένες περιοχές ανάθεσης και συγκεκριμένη στοχοθεσία. Θα εστιάζετε στην επίτευξη συμφωνιών και ολοκλήρωση της αδειοδότησης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν δημόσια μουσική (Δημόσια Εκτέλεση). Αυτό θα περιλαμβάνει αρχικά την ενημέρωση της εκάστοτε επιχείρησης ως προς την νομική της υποχρέωση, την έγκαιρη και υψηλής ποιότητας καταγραφή, την ανάλυση και έρευνα της αγοράς που απαιτείται από τη στρατηγική αδειοδότησης του Οργανισμού, τη διατύπωση προτάσεων αδειοδότησης με σαφή και κατανοητό τρόπο και τέλος τη διαπραγμάτευση αλλά και μετέπειτα εφαρμογή αυτών των συμφωνιών.
Ο Εκπρόσωπος Αδειοδότησης θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Αδειοδότησης Δημόσιας Εκτέλεσης, αλλά θα υποστηρίζει και τα άλλα τμήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ…

Βασικές απαιτήσεις:
• Αποδεδειγμένες δεξιότητες εμπορικής διαπραγμάτευσης με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαπραγμάτευση σύνθετων εμπορικών συμφωνιών.
• Δυναμικός χαρακτήρας, συνέπεια, επαγγελματισμός και ενσυναίσθηση.
• Εξαιρετικές προφορικές και γραπτές ικανότητες παρουσίασης, με την ικανότητα να παρουσιάζουν τα δεδομένα με έναν εύρωστο, λογικό και σαφή τρόπο.
• Εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης έργου και ικανότητα αποτελεσματικής ιεράρχησης ενός ποικίλου φόρτου εργασίας.
• Γνώση και ενδιαφέρον για τη μουσική βιομηχανία, τη ψυχαγωγία και τις νέες τεχνολογίες.
• Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής.
• Εκπαίδευση σε επίπεδο πτυχίου ή ισοδύναμο.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ...

Ο GEA πέρα από σταθερό μισθό, επιβράβευση επίτευξης στόχου και συμμετοχή στο σύστημα ανταμοιβής κατά την υπερεπίτευξη του στόχου, προσφέρει ένα διασκεδαστικό αλλά ταυτόχρονα άκρως επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας, γεμάτο ευκαιρίες . Με την ένταξή τους στην οικογένεια του GEA, οι εργαζόμενοι χαίρουν ένα ευρύ φάσμα παροχών που υποστηρίζουν τον τρόπο ζωής τους και τις ανάγκες τους.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ2)
ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=n07

3) Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας με πτυχίο Νομικής
Ο GEA αναζητά νέους – ες για τη στελέχωση του Τμήματος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης.
Ο κύριος ρόλος του εργαζόμενου είναι η τηλεφωνική ενημέρωση συγκεκριμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηχογραφημένη μουσική, καθώς και η επεξήγηση της νομικής υποχρέωσης του συγγενικού δικαιώματος, με τελικό στόχο τη σύμβαση των επιχειρήσεων με τον Οργανισμό.

Προφίλ Θέσης και Καθήκοντα Εργασίας
• Διαχείριση εξερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίησή τους
• Τηλεφωνική ενημέρωση πελατών
• Ενημέρωση συστημάτων με στοιχεία πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
• Πτυχίο Νομικής
• Ικανότητες εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
• Αντίστοιχη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
• Αποτελεσματικές πωλησιακές δεξιότητες
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του MS Office
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα

Προσφέρονται
Σταθερός μισθός, ευέλικτο ωράριο, εκπαίδευση και μηχανισμοί αξιολόγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ6) ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=pw5.

4) Δικηγόρος
Ο Οργανισμός GEA-GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Είσπραξης Συγγενικών Δικαιωμάτων Ηχογραφημένης Μουσικής. Έχει ιδρυθεί το 2011 από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών (ΕΡΑΤΩ), Μουσικών (ΑΠΟΛΛΩΝ) και Παραγωγών (GRAMMO) και εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, Έλληνες και ξένους, και τα έργα τους.

Στo πλαίσιo συνεχούς ανάπτυξης των γραφείων του, ο GEA αναζητά δικηγόρο για πλήρη απασχόληση.

ΡΟΛΟΣ:
Τηλεφωνική επικοινωνία με επιχειρήσεις (εστίασης και αναψυχής, ραδιοτηλεοπτικές, web radios κ.α)
Ενημέρωση για το συγγενικό δικαίωμα
Διαπραγμάτευση εύλογης αμοιβής
Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδομένων
Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων
Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών
Παραστάσεις σε δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Νομικής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet)
Άριστη γνώση Αγγλικών
Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ
Δυνατότητα ταξιδιών

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ικανότητες διαπραγμάτευσης
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
Εμπειρία στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα εκτιμηθεί

Προσφέρονται: Άριστο εργασιακό περιβάλλον. Καθαρές ετήσιες αποδοχές: 9.000€ -12.000€.

Μηχανισμοί αξιολόγησης και περαιτέρω επιβραβεύσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ7)
ή συμπλήρωση online φόρμας: https://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=5&bg=n07

5) Βοηθός Λογιστηρίου
Ο Οργανισμός GEA-GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Είσπραξης Συγγενικών Δικαιωμάτων Ηχογραφημένης Μουσικής. Έχει ιδρυθεί το 2011 από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών (ΕΡΑΤΩ), Μουσικών (ΑΠΟΛΛΩΝ) και Παραγωγών (GRAMMO) και εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας, Έλληνες και ξένους, και τα έργα τους.

Στo πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης των γραφείων του, ο GEA αναζητά νέο συνεργάτη, βοηθό λογιστηρίου για την υποστήριξη του οικονομικού τμήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ Λογιστικής
Απαραίτητη εμπειρία τουλ. 2 χρόνων σε χώρο οργανωμένου λογιστηρίου εμπορικής εταιρίας (λογιστικές εγγραφές, καταχωρίσεις, γενική λογιστική)
Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών ΜS Office και λογιστικών προγραμμάτων ERP, κατά προτίμηση του Softone
Επαρκείς γνώσεις εργατικών / μισθοδοσίας
Καλή γνώση αγγλικών
Άτομο συνεργάσιμο, πρόθυμο για ομαδική εργασία, φιλομαθές, οργανωμένο, μεθοδικό
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, προθυμία

Προσφέρονται: Δυναμικό/ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: 4)
ή συμπλήρωση online φόρμας: https://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=5&bg=n07


Ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας στον οργανισμό GEA αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, www.geamusic.gr και κοινοποιούνται με αγγελίες εργασίας στο διαδίκτυο.

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό του GEA, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος ή να στείλετε ένα email στο cvs@geamusic.gr. Τα βιογραφικά σημειώματα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, την οποία συμβουλευόμαστε για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Φόρμα CV Πατήστε εδώ


Sitemap   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy

GEA the non-profit music licensing organization by GRAMMO-ERATO-APOLLON / all rights reserved © 2014
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα τηλ. 801 11 11 432 / 214 41 65 300 fax: 210-67.52.829
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του email pd@geamusic.gr.

Designed by Anna Trouli / Developed by Whitefrog