ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
ENG   |   EΛΛ
Αρχική > Ο GEA > Ευκαιρίες εργασίας

Ευκαιρίες εργασίας


1) Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης
Ο Οργανισμός GEA αναζητά Εκπρόσωπο Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης στο τμήμα Αδειοδότησης, με έδρα τα γραφεία του στην Αθήνα, για να διαπραγματευτεί συμφωνίες και αδειοδοτήσεις με επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μουσική δημόσια. Απαιτούνται αποδεδειγμένες δεξιότητες σε σύνθετες εμπορικές διαπραγματεύσεις, δυναμικός χαρακτήρας, φιλοδοξία και επαγγελματισμός.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ο GEA ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ο οποίος δραστηριοποιείται στην καρδιά του μουσικού οικοσυστήματος της Ελλάδας, εξασφαλίζει ότι όσοι επενδύουν το χρόνο, το ταλέντο και τα χρήματά τους για την εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής αποζημιώνονται όταν η μουσική τους χρησιμοποιείται δημόσια από επιχειρήσεις ή μεταδίδεται μέσω τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.
Με έδρα την Αθήνα, παθιασμένη κουλτούρα και νεανικό εργασιακό κλίμα, ο GEA, τοποθετώντας τους δικαιούχους και τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του, προσφέρει ένα εύφορο έδαφος για να παρουσιάσετε τις δεξιότητές σας και να ανθίσετε εργασιακά.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ…
Ως Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης στο τμήμα Αδειοδότησης του GEA, θα εργάζεστε με συγκεκριμένες περιοχές ανάθεσης και συγκεκριμένη στοχοθεσία όπου θα εστιάζετε στην ανανέωση συμφωνιών και την ολοκλήρωση της αδειοδότησης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν δημόσια μουσική (Δημόσια Εκτέλεση). Αυτό θα περιλαμβάνει αρχικά τη διαχείριση εξερχομένων και εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων, την καταγραφή αυτών με καθορισμένο τρόπο (ERP), την ενημέρωση της εκάστοτε επιχείρησης ως προς την νομική της υποχρέωση, με τελικό στόχο την καταβολή της εύλογης αμοιβής στον Οργανισμό. Ο Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Αδειοδότησης Δημόσιας Εκτέλεσης, αλλά θα υποστηρίζει και τα άλλα τμήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ…
Βασικές απαιτήσεις:
• Αποδεδειγμένες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
• Δυναμικός χαρακτήρας, συνέπεια,διάθεση και επαγγελματισμός.
• Εξαιρετικές προφορικές και γραπτές ικανότητες παρουσίασης, με την ικανότητα να παρουσιάζουν τα δεδομένα με έναν εύρωστο, λογικό και σαφή τρόπο.
• Ικανότητες εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές.
• Γνώση και ενδιαφέρον για τη μουσική βιομηχανία, τη ψυχαγωγία και τις νέες τεχνολογίες.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του MS Office
• Εκπαίδευση σε επίπεδο πτυχίου ή ισοδύναμο (επιθυμητό πτυχίο νομικής).

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ...
Ο GEA πέρα από σταθερό μισθό, επιβράβευση επίτευξης στόχου και συμμετοχή στο σύστημα ανταμοιβής κατά την υπερεπίτευξη του στόχου, προσφέρει ένα ευχάριστο αλλά ταυτόχρονα άκρως επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας, γεμάτο ευκαιρίες . Με την ένταξη τους στην οικογένεια του GEA, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα παροχών που υποστηρίζει τον τρόπο ζωής τους και τις ανάγκες τους.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ1) ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=pw5.

2) Εκπρόσωπος Αδειοδότησης
Ο Οργανισμός GEA αναζητά Εκπρόσωπο Αδειοδότησης, με έδρα τα γραφεία του στην Αθήνα, για να διαπραγματευτεί συμφωνίες και αδειοδοτήσεις με επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μουσική δημόσια. Απαιτούνται αποδεδειγμένες δεξιότητες σε σύνθετες εμπορικές διαπραγματεύσεις, δυναμικός χαρακτήρας, φιλοδοξία και επαγγελματισμός.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο GEA ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ο οποίος δραστηριοποιείται στην καρδιά του μουσικού οικοσυστήματος της Ελλάδας, εξασφαλίζει ότι όσοι επενδύουν το χρόνο, το ταλέντο και τα χρήματά τους για την εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής αποζημιώνονται όταν η μουσική τους χρησιμοποιείται δημόσια από επιχειρήσεις ή μεταδίδεται μέσω τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.
Με έδρα την Αθήνα, παθιασμένη κουλτούρα και νεανικό εργασιακό κλίμα, ο GEA, τοποθετώντας τους δικαιούχους και τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του, προσφέρει ένα εύφορο έδαφος για να παρουσιάσετε τις δεξιότητές σας και να ανθίσετε εργασιακά.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ…

Ως Εκπρόσωπος Αδειοδότησης του GEA, θα εργάζεστε με συγκεκριμένες περιοχές ανάθεσης και συγκεκριμένη στοχοθεσία. Θα εστιάζετε στην επίτευξη συμφωνιών και ολοκλήρωση της αδειοδότησης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν δημόσια μουσική (Δημόσια Εκτέλεση). Αυτό θα περιλαμβάνει αρχικά την ενημέρωση της εκάστοτε επιχείρησης ως προς την νομική της υποχρέωση, την έγκαιρη και υψηλής ποιότητας καταγραφή, την ανάλυση και έρευνα της αγοράς που απαιτείται από τη στρατηγική αδειοδότησης του Οργανισμού, τη διατύπωση προτάσεων αδειοδότησης με σαφή και κατανοητό τρόπο και τέλος τη διαπραγμάτευση αλλά και μετέπειτα εφαρμογή αυτών των συμφωνιών.
Ο Εκπρόσωπος Αδειοδότησης θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Αδειοδότησης Δημόσιας Εκτέλεσης, αλλά θα υποστηρίζει και τα άλλα τμήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ…

Βασικές απαιτήσεις:
• Αποδεδειγμένες δεξιότητες εμπορικής διαπραγμάτευσης με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαπραγμάτευση σύνθετων εμπορικών συμφωνιών.
• Δυναμικός χαρακτήρας, συνέπεια, επαγγελματισμός και ενσυναίσθηση.
• Εξαιρετικές προφορικές και γραπτές ικανότητες παρουσίασης, με την ικανότητα να παρουσιάζουν τα δεδομένα με έναν εύρωστο, λογικό και σαφή τρόπο.
• Εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης έργου και ικανότητα αποτελεσματικής ιεράρχησης ενός ποικίλου φόρτου εργασίας.
• Γνώση και ενδιαφέρον για τη μουσική βιομηχανία, τη ψυχαγωγία και τις νέες τεχνολογίες.
• Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής.
• Εκπαίδευση σε επίπεδο πτυχίου ή ισοδύναμο.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ...

Ο GEA πέρα από σταθερό μισθό, επιβράβευση επίτευξης στόχου και συμμετοχή στο σύστημα ανταμοιβής κατά την υπερεπίτευξη του στόχου, προσφέρει ένα διασκεδαστικό αλλά ταυτόχρονα άκρως επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας, γεμάτο ευκαιρίες . Με την ένταξή τους στην οικογένεια του GEA, οι εργαζόμενοι χαίρουν ένα ευρύ φάσμα παροχών που υποστηρίζουν τον τρόπο ζωής τους και τις ανάγκες τους.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ2)
ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=n07

3) Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας με πτυχίο Νομικής
Ο GEA αναζητά νέους – ες για τη στελέχωση του Τμήματος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Υποστήριξης.
Ο κύριος ρόλος του εργαζόμενου είναι η τηλεφωνική ενημέρωση συγκεκριμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηχογραφημένη μουσική, καθώς και η επεξήγηση της νομικής υποχρέωσης του συγγενικού δικαιώματος, με τελικό στόχο τη σύμβαση των επιχειρήσεων με τον Οργανισμό.

Προφίλ Θέσης και Καθήκοντα Εργασίας
• Διαχείριση εξερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίησή τους
• Τηλεφωνική ενημέρωση πελατών
• Ενημέρωση συστημάτων με στοιχεία πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
• Πτυχίο Νομικής
• Ικανότητες εργασίας υπό πίεση και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
• Αντίστοιχη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
• Αποτελεσματικές πωλησιακές δεξιότητες
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του MS Office
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα

Προσφέρονται
Σταθερός μισθός, ευέλικτο ωράριο, εκπαίδευση και μηχανισμοί αξιολόγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο: cvs@geamusic.gr (ΚΩΔ: ΔΕ6) ή συμπλήρωση online φόρμας: http://www.geamusic.gr/?m=main-cv&sel=1&bg=pw5.


Ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας στον οργανισμό GEA αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, www.geamusic.gr και κοινοποιούνται με αγγελίες εργασίας στο διαδίκτυο.

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό του GEA, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος ή να στείλετε ένα email στο cvs@geamusic.gr. Τα βιογραφικά σημειώματα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, την οποία συμβουλευόμαστε για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Φόρμα CV Πατήστε εδώ


Sitemap   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy

GEA the non-profit music licensing organization by GRAMMO-ERATO-APOLLON / all rights reserved © 2014
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα τηλ. 801 11 11 432 / 214 41 65 300 fax: 210-67.52.829
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του email pd@geamusic.gr.

Designed by Anna Trouli / Developed by Whitefrog