ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
ENG   |   EΛΛ
Αρχική > Επιχειρήσεις > Ραδιοφωνικοί σταθμοί > Αμοιβολόγιο

Αμοιβολόγιο

Α) ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
• Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό μέχρι 20% του προγράμματός τους.
• Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό από 21% έως 40% του προγράμματός τους.
• Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό από 41% έως 60% του προγράμματός τους.
• Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό από 61% έως 80% του προγράμματός τους.
• Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό άνω του 80% του προγράμματός τους.

Β) ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
• Ποσοστό 1,5% επί των εσόδων εξ εισφορών, συνδρομών ή επιχορηγήσεων και 2,0% επί των διαφημιστικών εσόδων.

Γ) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
• Ευρώ 15.000,00 ετησίως για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν στο Ν.Αττικής και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ανεξαρτήτως του αν είναι δημοτικοί, δημόσιοι ή ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.
• Ευρώ 3.500,00 ετησίως για κάθε κρατικό, δημοτικό ή ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στο Ν.Θεσσαλονίκης.
• Ευρώ 1.500,00 ετησίως για κάθε κρατικό, δημοτικό ή ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στους λοιπούς νομούς της χώρας – πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Η εύλογη αμοιβή διανέμεται στους Οργανισμούς ως εξής:
50% Grammo (παραγωγοί), 25% Ερατώ (τραγουδιστές), 25% Απόλλων (μουσικοί)


Mπορείτε να κατεβάσετε το αμοιβολόγιο σε μορφή .pdf εδώ.
Sitemap   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy

GEA the non-profit music licensing organization by GRAMMO-ERATO-APOLLON / all rights reserved © 2014
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα τηλ. 801 11 11 432 / 214 41 65 300 fax: 210-67.52.829
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του email pd@geamusic.gr.

Designed by Anna Trouli / Developed by Whitefrog