ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
ENG   |   EΛΛ
Αρχική > Επιχειρήσεις > Επιγραμμικές Χρήσεις (Webcasting) > Αμοιβολόγιο

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
(WEBCASTING)

Α. ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ WEB RADIOS & WEBCASTING SERVICES (ΝΟΝ COMMERCIAL WEBCASTING)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Max. 2 κανάλια και max. 100 ταυτόχρονοι ακροατές
ΑΜΟΙΒΗ: Εφάπαξ εξόφληση 150€ + ΦΠΑ ανά έτος ανά κανάλι

Β. ΕΜΠΟΡΙΚΑ WEB RADIOS & WEBCASTING SERVICES (COMMERCIAL WEBCASTING)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Max. 2 κανάλια και ακαθάριστα έσοδα < 25.000€ και max. 500 ταυτόχρονοι ακροατές
ΑΜΟΙΒΗ: Εφάπαξ εξόφληση 500€ + ΦΠΑ ανά έτος ανά κανάλι

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν όλες οι άνω προϋποθέσεις τότε η αμοιβή ορίζεται ως εξής: To υψηλότερο ποσό από: 10,5% από τα ακαθάριστα έσοδα ή 0,0011€ ανά track stream
*Track stream/performance = Μια ρευμάτωση ενός ηχογραφήματος σε έναν ακροατή.
*Track stream/performance = one song/track streamed to one listener

Η εύλογη αμοιβή διανέμεται στους Οργανισμούς ως εξής:
50% Grammo (παραγωγοί), 25% Ερατώ (τραγουδιστές), 25% Απόλλων (μουσικοί)


Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το αμοιβολόγιο σε μορφή .pdf εδώ.


Sitemap   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy

GEA the non-profit music licensing organization by GRAMMO-ERATO-APOLLON / all rights reserved © 2014
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα τηλ. 801 11 11 432 / 214 41 65 300 fax: 210-67.52.829
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του email pd@geamusic.gr.

Designed by Anna Trouli / Developed by Whitefrog