ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:
ENG   |   EΛΛ
Αρχική > Επιχειρήσεις > Επιγραμμικές Χρήσεις (Webcasting) > Αμοιβολόγιο

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ WEBRADIOS / WEBCASTING SERVICES


 •  NON-COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES

  Προϋποθέσεις:
 • Ανήκουν αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα
 • Αριθμός καναλιών: Έως 2
 • Δυνητικοί ταυτόχρονοι ακροατές: έως 100 / κανάλι

Αμοιβή:

Ελάχιστη αμοιβή 350,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ    

Διευκρίνιση:

Στην περίπτωση που ο αριθμός των καναλιών ή των ταυτόχρονων ακροατών υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, τότε εμπίπτει στην ελάχιστη αμοιβή της αμέσως υψηλότερης κατηγορίας.


 • COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES – TYPE A

  Προϋποθέσεις:
 • Ανήκουν σε νομικά πρόσωπα / εταιρίες
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών: €0,00 έως €5.000,00
 • Αριθμός καναλιών: Έως 3
 • Δυνητικοί ταυτόχρονοι ακροατές: έως 500 / ανά κανάλι

Αμοιβή:

Ελάχιστη αμοιβή €450,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ    

Διευκρίνιση:

Στην περίπτωση που ο αριθμός των καναλιών ή των ταυτόχρονων ακροατών υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, τότε εμπίπτει στην ελάχιστη αμοιβή της αμέσως υψηλότερης κατηγορίας.    


 • COMMERCIAL WEBCASTING SERVICES – TYPE B

  Προϋποθέσεις:
 • Ανήκουν σε νομικά πρόσωπα / εταιρίες
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών: > €5.000,00
 • Αριθμός καναλιών: Χωρίς όριο
 • Δυνητικοί ταυτόχρονοι ακροατές: Χωρίς όριο

Αμοιβή:

  Το υψηλότερο ποσό από:  
 1. Ανά κανάλι:
  • Για 1 κανάλι: €525,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ
  • Για 2 έως 10 κανάλια: €420,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ.
  • Από 11 κανάλια και άνω: €350,00 ανά έτος ανά κανάλι, πλέον ΦΠΑ.
 1. Ανά track stream:
  • €0,011 ανά track stream / performance (ανά ηχογράφημα ανά ακροατή).
 1. Ποσοστιαία αμοιβή:
  • 10,5% από τα ακαθάριστα έσοδα
Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το αμοιβολόγιο σε μορφή .pdf εδώ.


Sitemap   |   Terms & Conditions   |   Privacy Policy

GEA the non-profit music licensing organization by GRAMMO-ERATO-APOLLON / all rights reserved © 2014
Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Νέο Ψυχικό, Αθήνα τηλ. 801 11 11 432 / 214 41 65 300 fax: 210-67.52.829
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του email pd@geamusic.gr.

Designed by Anna Trouli / Developed by Whitefrog