ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Playlist

Επιχειρήσεων και παράλληλων χώρων ξενοδοχείων

Για την ορθή και δίκαιη διανομή των συλλεχθέντων αμοιβών από τους 3 Οργανισμούς (Grammo, Ερατώ, Απόλλων) προς τα µέλη τους, ο GEA συλλέγει έντυπο με το ρεπερτόριο που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, κατ’έτος. Η επιχείρηση δηλαδή, οφείλει βάσει του νόμου, να αποστείλει κατάλογο με τα τραγούδια (τίτλος, album, καλλιτέχνης) ή τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή τους τηλεοπτικούς σταθμούς ή τo webradio που έχουν χρησιμοποιηθεί στους χώρους της.

Με αυτόν τον τρόπο, η διανομή της εύλογης αμοιβής στους δικαιούχους βασίζεται στους καταλόγους αυτούς και γίνεται με τον πιο ορθό και δίκαιο τρόπο.

  Διάρκεια χρήσης που αφορά η playlist (ΕΤΟΣ ή ΈΤΗ)*


  Στοιχεία επικοινωνίας

  Μέσο:

  *Για να είναι έγκυρη η υποβολή της playlist, θα πρέπει να έχει επιλεχθεί τουλάχιστον ένα checkbox ή να έχει συμπληρωθεί ένα λεκτικό πεδίο:
  1. Τηλεοπτικοί Σταθμοί Πανελλήνιας Εμβέλειας:


  2. Τηλεοπτικοί Σταθμοί Περιφερειακής - Τοπικής Εμβέλειας


  3. Συνδρομητικές τηλεοράσεις
  NOVA

  OTE
  1. WEB RADIOS:


  2. Portals:
  3. WEBTVs:

  4. Playlist ή Url:  Επιλέξτε Όνομα Dubber/ Πάροχο Μουσικής Κάλυψης:
  Συμπληρώστε άλλο Dubber/ Πάροχο Μουσικής Κάλυψης:


  Λήψη Αρχείου