ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Οικονομικά Στοιχεία Αποτελέσματα Στατιστικά

Ακολουθούν τα ποσά που διανεμήθηκαν από το 2012 έως το 2019 προς τα μέλη του GEA – οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των μουσικών («Απόλλων»), των τραγουδιστών («Ερατώ») και των παραγωγών («Grammo»). Σύμφωνα με τον νόμο 2121/93, το 50% των ποσών διανέμεται στους παραγωγούς και το υπόλοιπο 50% στους ερμηνευτές.

•  2012: 2.000.000 €
•  2013: 3.100.000 €
•  2014: 4.200.000 €
•  2015: 4.200.000 €
•  2016: 4.600.000 €
•  2017: 5.000.000 €
•  2018: 6.000.000 €
•  2019: 7.310.000 €
•  2020: 3.100.000 €
•  2021: 4.400.000 €

Μπορείτε να δείτε τους προϋπολογισμούς και τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Για τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έτους 2020 2021 2022 πατήστε την παρακάτω καρτέλα

Δείτε την έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας Audit Services A.E. για τη διαχειριστική χρήση του GEA για το 2020, το 2019, για το 2018, για το 2017, για το 2016 και για το 2015

Δείτε την έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29 παρ. 1 του ν. 4481/2017 για τη διαχειριστική χρήση 2017 και 2018 και 2019 και 2020.