ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Playlist

Ραδιοφωνικών Σταθμών

Ενδεικτικός κατάλογος χρησιμοποιηθέντος ρεπερτορίου αποστέλλεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο radios@geamusic.gr (με Θέμα μηνύματος: Playlist-διακριτικό τίτλο ΡΣ και συχνότητα-διάστημα που αφορά η playlist).

Οι playlists για το εκάστοτε τρέχον έτος χρειάζεται να αποστέλλονται στον οργανισμό είτε ανά τρίμηνο είτε ανά εξάμηνο.


    Διάρκεια χρήσης (ΕΤΟΣ)* (Σε περίπτωση που θέλετε να καταχωρίσετε playlist για άλλο έτος, παρακαλώ ξανασυμπληρώστε την φόρμα)    Καταβληθέν ποσό για το έτος χρήσης που υποβάλλατε την Playlist*    Στοιχεία επικοινωνίας
    Μέσο:

    Λήψη Αρχείου