ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Νομοθεσία

Tο 1993, με το νόμο 2121/1993 περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, η πολιτεία, σε εναρμόνιση κοινοτικών και διεθνών συμβάσεων, θεσμοθέτησε τα συγγενικά δικαιώματα ερμηνευτών, εκτελεστών και παραγωγών υλικών φορέων ήχου.

Για τη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων ή εξουσιών που απορρέουν από αυτά, ιδρύθηκαν, με την άδεια του ΥΠ.ΠΟ., οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας GRAMMO, των τραγουδιστών ΕΡΑΤΩ και των μουσικών ΑΠΟΛΛΩΝ. Στα τέλη του 2011, οι τρεις αυτοί οργανισμοί ίδρυσαν τον ενιαίο αστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώματος ήχου, GEA-GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ.

Όλοι οι Ελληνικοί Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) για τα πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα έχουν λάβει την άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και εποπτεύονται από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ο GEA αδειοδοτεί επιχειρήσεις για τα συγγενικά δικαιώματα ηχογραφημένης μουσικής και ως αντάλλαγμα εισπράττει έυλογη αμοιβή σύμφωνα με το αρ. 49 του Ν.2121/1993 (“παρουσίαση στο κοινό”). Παράλληλα, συλλέγει έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους χρησιμοποιηθέντος ρεπερτορίου από την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, τους οποίους παραδίδει στους 3 οργανισμούς μέλη του για την ορθή διανομή των συλλεχθέντων ποσών προς τους δικαιούχους (Grammo-παραγωγοί/δισκογραφικές εταιρίες, Ερατώ-τραγουδιστές, Απόλλων-μουσικοί).

Σύμφωνα με το Ν.3905/2010, η είσπραξη και συλλογική διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων των μουσικών, τραγουδιστών και παραγωγών γίνεται υποχρεωτικά συλλογικά από έναν ενιαίο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τον GEA.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τα συγγενικά δικαιώματα ηχογραφημένης μουσικής και τον οργανισμό GEA επικοινωνήστε με το νομικό τμήμα του οργανισμού στο: legal@geamusic.gr