ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Κανονισμός Διανομής & Έξοδα Διαχείρισης

Κανονισμός Διανομής

 

Η διανομή των καθαρών εσόδων χωρεί ως εξής:

Grammo = 50%
Ερατώ = 25%
Απόλλων = 25%

 

Δείτε περισσότερα στο κάτωθι pdf

Έξοδα Διαχείρισης

 

Τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται από τις αξιώσεις καταβολής της ενιαίας και εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 παρ.1 Ν.2121/1993. Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών είναι τα έσοδα εκ του δικαιώματος του άρθρου 49 παρ.1 Ν.2121/1993.

Δεδομένου του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Οργανισμού, δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις αλλά γίνονται μόνο δαπάνες.Το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το κόστος διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων ενεργειών ανά πηγή εσόδου, εξαιρουμένων των δικαστικών εξόδων, για το έτος 2017 είναι το 24,01%, για το έτος 2018 είναι το 20,17%, για το έτος 2019 είναι το 19,08%, για το έτος 2020 είναι το 29,37% και για το έτος 2021 είναι το 22,74%.

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στη δημοσιευμένη έκθεση διαφάνειας του Οργανισμού στα Οικονομικά Στοιχεία