ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Όλοι οι Ελληνικοί Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) για τα πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα έχουν λάβει την άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και εποπτεύονται από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ο ΟΠΙ έχει σαν σκοπό την προστασία των πνευματικών δημιουργών και δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, την εφαρμογή του νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων όπως ισχύει σήμερα και των συναφών διεθνών συμβάσεων καθώς και την ευρύτερη κατανόηση της άσκησης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.
Ένας τρόπος που προσπαθεί να επιτύχει αυτό είναι βελτιώνοντας την πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας των οργανισμών. Ο ΟΠΙ ενεργεί επίσης ως κεντρικό σημείο επαφής για τις επιχειρήσεις σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, και οι χρήστες μπορούν να απευθυνθούν στον ΟΠΙ, εαν έχουν οποιαδήποτε σχόλια ή παράπονα.

Οι παρακάτω Οργανισμοί έχουν λάβει την άδεια λειτουργίας του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού:

 • ΑΘΗΝΑ
 • ΑΠΟΛΛΩΝ
 • ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΔΙΑΣ
 • ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 • ΕΡΑΤΩ
 • ΕΡΜΕΙΑΣ
 • ΕΔΕΜ
 • GEA-GRAMMO,ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ
 • GRAMMO
 • ΗΡΙΔΑΝΟΣ
 • ΘΕΣΠΙΣ
 • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 • ΟΣΔΕΕΤΕ
 • ΟΣΔΕΛ
 • PROMEDIA
 • ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • ΦΟΙΒΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΠΙ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του www.opi.gr