ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Κώδικας δεοντολογίας

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο του GEA για τους χρήστες μουσικής εδώ.

Το εγχειρίδιο για τους χρήστες ηχογραφημένης μουσικής αποτελεί μία πλήρη καταγραφή των αρμοδιοτήτων και ενεργειών του οργανισμού GEA ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και καταγράφει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη χρήση μουσικής σε επιχειρήσεις και ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα (συμπ. Online μετάδοσης προγράμματος) σε όσο το δυνατό πιο αναλυτικό και επεξηγηματικό κείμενο.

Παράλληλα, μέσα σε αυτό το κείμενο περιγράφονται οι βασικοί άξονες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των χρηστών μουσικής από τους συνεργάτες του GEA, είτε των κεντρικών γραφείων είτε των γραφείων των αντιπροσώπων περιοχών, καθώς και η καταγραφή και επεξήγηση των δικαιωμάτων ηχογραφημένης μουσικής προς τους δικαιούχους και τους χρήστες μουσικής (επιχειρήσεις, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, online μέσα).

Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε με γνώμονα την ορθή, πλήρη και όσο το δυνατό πιο επεξηγηματική ενημέρωση των χρηστών μουσικής, των δικαιούχων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη νομοθεσία για τα δικαιώματα ηχογραφημένης μουσικής, το εύρος εκπροσώπησης δικαιούχων και ρεπερτορίου από τον οργανισμό, καθώς και το ρόλο και τους κανονισμούς λειτουργίας και τα ποιοτικά κριτήρια που ο GEA δεσμεύεται να πρεσβεύει.

Το εγχειρίδιο χωρίζεται συνοπτικά στις εξής κατηγορίες:
1.Σχετικά με τον GEA
2.Η εξυπηρέτηση χρηστών μουσικής
3.Το αμοιβολόγιο και οι συμβάσεις μας
4.Σχόλια, Παρατηρήσεις και Παράπονα
5.Σχετικά με το εγχειρίδιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση επιχειρήσεων που κάνουν χρήση μουσικής παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Αδειοδότησης Δημόσιας Εκτέλεσης των κεντρικών γραφείων του GEA στο email: pp@geamusic.gr ή τηλεφωνικά στο 801 11 11 432 (από σταθερό τηλέφωνο) ή/και στο 210 6752820-8 (από κινητό τηλέφωνο).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση Ραδιοφωνικών Σταθμών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Αδειοδότησης Ραδιοφώνων στο email: radios@geamusic.gr ή τηλεφωνικά στο 210 6752820-8.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση Τηλεοπτικών Σταθμών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Αδειοδότησης Τηλεοράσεων στο email: tvs@geamusic.gr ή τηλεφωνικά στο 210 6752820-8.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση Online/Νέων Μέσων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Αδειοδότησης Νέων Μέσων στο email: webcasting@geamusic.gr ή τηλεφωνικά στο 210 6752820-8.