ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Για Εμάς

 

Γνωρίστε τον GEA

 

Το 1993, με το νόμο 2121/1993 περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, η πολιτεία, σε εναρμόνιση κοινοτικών και διεθνών συμβάσεων, θεσμοθέτησε τα συγγενικά δικαιώματα ερμηνευτών, εκτελεστών και παραγωγών υλικών φορέων ήχου.
Για τη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων ή εξουσιών που απορρέουν από τα συγγενικά δικαιώματα, ιδρύθηκαν, με την άδεια του ΥΠ.ΠΟ., οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας GRAMMO, των τραγουδιστών ΕΡΑΤΩ και των μουσικών ΑΠΟΛΛΩΝ. Οι τρεις αυτοί οργανισμοί, μετά τη δημοσίευση του νόμου 3905/2010, ίδρυσαν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων με σκοπό την είσπραξη της εύλογης και ενιαίας αμοιβής που προβλέπεται στις παρ. 1, 2 και 3 άρθρ. 49 ν. 2121/1993.
Ο οργανισμός αυτός ονομάζεται GEA (αρ. ΦΕΚ 3245/30.12.2011) από το αρχικό γράμμα των διακριτικών τίτλων των ιδρυτικών μελών/οργανισμών του ήτοι τους GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ ως Αστικός μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Είσπραξης των Συγγενικών Δικαιωμάτων των Παραγωγών, των Τραγουδιστών και των Μουσικών. Βλ. επίσης Καταστατικό GEA.

Επομένως, ο GEA μετά από την αποκλειστική σχετική ανάθεση από τα ιδρυτικά της μέλη/οργανισμούς, είναι ο μόνος αρμόδιος, να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής των συγγενικών δικαιωμάτων, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει την αμοιβή για τα συγγενικά δικαιώματα από τους χρήστες.

 

Το έργο του GEA

 

Ο GEA έχει δύο αρμοδιότητες.

• Να χορηγεί άδειες σε χρήστες μουσικής εισπράττοντας τις οφειλόμενες αμοιβές.
• Να διανέμει τις αμοιβές στους οργανισμούς GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ, οι οποίοι, στη συνέχεια, είναι υπεύθυνοι για τη διανομή των αμοιβών στους δικαιούχους των συγγενικών δικαιωμάτων, παραγωγούς, τραγουδιστές και μουσικούς αντίστοιχα. Η εύλογη αμοιβή διανέμεται στους Οργανισμούς ως εξής: 50% Grammo (παραγωγοί), 25% Ερατώ (τραγουδιστές), 25% Απόλλων (μουσικοί).

Ο GEA, συνεπώς, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποστολή την είσπραξη και διανομή των αμοιβών για τα συγγενικα δικαιώματα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Βρείτε τα πλήρη στοιχεία του οργανισμού εδώ.

 

Γιατί GEA

 

Όταν η μουσική παίζεται έξω από το σπίτι μας, πέρα από την οικογένεια και τους φίλους μας, τότε χρειαζόμαστε άδεια από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή της:
εκείνους που τη δημιούργησαν, και εκείνους που συνετέλεσαν για να είναι προσβάσιμη από εμάς.
Χρειαζόμαστε άδεια τόσο από τους εισπρακτικούς οργανισμούς των πνευματικών δικαιωμάτων των συνθετών και στιχουργών, όσο και από τον GEA, τον αστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης των συγγενικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, τραγουδιστών, μουσικών και των παραγωγών.

Χρειάζεται να καταβάλλουμε ένα αντίτιμο για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και για τα συγγενικά δικαιώματα των ερμηνευτών, των μουσικών και των παραγωγών.

Κι αυτό είναι δίκαιο.

 

Γιατί η μουσική ενώνει τους μουσικούς, τους παραγωγούς, τους ερμηνευτές και όλους εμάς που την απολαμβάνουμε.

Ελάτε να μάθουμε για τα δικαιώματα της μουσικής, για να συνεχίσει να “αναπνέει”, για να συνεχίσει να μας ενώνει.