ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Το Εποπτικό Συμβούλιο

Η συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου του GEA-Grammo, Ερατώ, Απόλλων έχει ως εξής:

Μέλη

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος

Πρόεδρος

Ήζυ Κουτιέλ

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Θωμόπουλος

Γραμματέας

Σπύρος Σταμούλης

Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Βασιλική Καλαμπόγια

Γιώργος Γερολυμάτος

Νικόλαος Στεφανάκης

Άγγελος Μαυρίδης