ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Διαφορές μεταξύ GEA

ΕΔΕΜ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Όποτε θέλετε να παρουσιάσετε μουσική στο κοινό, θα πρέπει να λάβετε άδεια τόσο από τον GEA όσο και από τους οργανισμούς που εκπροσωπούν πνευματικούς δημιουργούς (ΕΔΕΜ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ).
Ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μεταξύ αυτών των οργανισμών

 

Η διαφορά μεταξύ των συγγενικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Όπως ορίζει ο Ν.2121/93:
Συγγενικό είναι τα δικαίωμα των συντελεστών της μουσικής, καλλιτεχνών (τραγουδιστές και μουσικούς) και δισκογραφικών εταιρειών. Η διάρκεια της προστασίας έχει οριστεί σε 70 έτη και σε καμία περίπτωση λιγότερο από τον χρόνο ζωής του δικαιούχου.
Πνευματικό είναι το δικαίωμα των δημιουργών της μουσικής, δηλαδή του συνθέτη και του στιχουργού.Τα πνευματικά δικαιώματα ισχύουν μέχρι και 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού.

 

Ζωντανές Εμφανίσεις

 

Όπως ορίζει ο Ν.2121/93:
Στην περίπτωση των ζωντανών εμφανίσεων οφείλεται καταβολή μόνο του πνευματικού δικαιώματος και όχι του συγγενικού. Το συγγενικό δικαίωμα εισπράττεται μόνο στην περίπτωση που υλικός φορέας ήχου (π.χ cd, σκληρός δίσκος, κ.λ.π.) που έχει νομίμως εγγραφεί χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή για την δημόσια εκτέλεση-παρουσίαση στο κοινό.