ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Μουσικοί

Tο 1993, με το νόμο 2121/1993 περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, η πολιτεία, σε εναρμόνιση κοινοτικών και διεθνών συμβάσεων, θεσμοθέτησε τα συγγενικά δικαιώματα ερμηνευτών, εκτελεστών και παραγωγών υλικών φορέων ήχου.

Βάσει του Ν.2121/1993, ο ερμηνευτής μουσικός δεν μπορεί να εισπράξει μεμονωμένα τα δικαιώματά του, αλλά η είσπραξη και η διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών (συγγενικών) γίνεται υποχρεωτικά από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων των Ελλήνων Μουσικών με το διακριτικό τίτλο “ΑΠΟΛΛΩΝ” είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης των συγγενικών δικαιωμάτων των Ελλήνων και ξένων μουσικών, τραγουδιστών και παραγωγών, GEA.

Ο Οργανισμός ΑΠΟΛΛΩΝ δημιουργήθηκε και διοικείται από μουσικούς.

Στις αρμοδιότητες του οργανισμού περιλαμβάνονται:

• Η διαχείριση και προστασία του περιουσιακού συγγενικού δικαιώματος των δικαιούχων μουσικών.
• Η είσπραξη και διανομή του συγγενικού δικαιώματος όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 18 του Ν.2121/1993.
• Η διανομή των συλλεχθέντων ποσών του αρ.49 από τον GEA προς τους δικαιούχους μουσικούς.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αμοιβής του εκάστοτε μουσικού συνυπολογίζονται οι κάτωθι παράγοντες:

1. Συχνότητα εμφάνισης καταχωρημένου ρεπερτορίου του μουσικού στα PLAY-LISTS των χρηστών μουσικής.
2. Το ποσό που καταβάλλει ο χρήστης για το PLAY-LIST που καταθέτει.
3. Αριθμός δικαιούχων μουσικών που έχουν συμμετάσχει στις ίδιες ηχογραφήσεις.

Εάν είσαι μουσικός και έχεις συμμετάσχει σε ηχογράφημα που μεταδίδεται μέσω ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος, υπόβαλλε σήμερα κιόλας αίτηση για να γίνεις μέλος του οργανισμού ΑΠΟΛΛΩΝ.

Μάθε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού: https://apollon.org.gr/